πτερόν

πτερόν Cf. πέτομαι
Grammatical information: n.
Meaning: `feather, wing, pinion', also metaph. of feather- and wing-like objects (Il.).
Compounds: Compp., e.g. πτερο-φόρος `feathered, winged' (A., E.), ὑπό-πτερος `(swift) winged' (Pi., IA.; on the formation Schwyzer-Debrunner 532 w. n. 6 a. lit.); on ὑπο-πετρ-ίδιος s.v.
Derivatives: 1. πτερό-εις `provided with feathers or wings' (ep. poet. Il.; cf. Kretschmer Glotta 27, 249 a. 278 w. lit., also Yorke Class Quart. 30, 151 f.); opposite ἄ-πτερος (Od.), a.o. of μῦθος (as opposite of ἔπεα πτερόεντα; diff., improbable, Hainsworth Glotta 38, 263ff.); 2. πτερω-τός `id.' (IA.), -τικός `belonging to plumage' (Vp); 3. -μα n. `plumage' (A. fr., Pl. Phdr. a.o.; rather enlarged from πτερόν than from πτερόομαι); 4. πτερό-της f. `winged condition' (Arist.); 5. πτέρ-ων m. n. of an unknown bird (Com. Adesp.), -νις m. n. of a kind of hawk (Arist.); 6. πτερ-όομαι, -όω, also m. ἐκ-συν-, `to get wings, to become fledged' resp. `to feather, to wing' (IA.) with -ωσις f. `feathering, plumage' (Ar., Arist. etc.). -- Beside it πτέρυξ, -ῠγος f. `wing', like πτερόν often metaph. (Il.). Often as 2. member, e.g. τανύ-πτερυξ (Il.), also πτερόν -πτέρυγ-ος (Simon.) `spreading the wings'; extensively Sommer Nominalkomp. 70f. (cf. on τανύω). -- From πτέρυξ 1. dimin. πτερύγ-ιον n. des. of several winglike objects (Hp., Arist.); 2. -ώδης `wing-like' (Hp., Thphr.); 3. -ωτός `provided with wings' (Arist.); 4. -ωμα n. `poultry etc.' (late); 5. πτερυγ-ίζω, also w. ἀνα- a.o., `to move the wings' (Ar.); -όομαι, -όω meaning unclear (Lesb. lyr. resp. medic.), ἀπο- πτερόν `to lose the wings' (Vett. Val.); πτερ-ύσσω, also w. δια- a.o., `to flap with the wings' (Archil.[?], hell.), perh. from πτερόν; cf. Schwyzer 725 w. lit.
Origin: IE [Indo-European] [825] *pet(h₂)- `fly'
Etymology: Beside πτερ-όν stand on the one hand Arm. t`er `side', with lengthened vowel t`i̇r `flight', t`r̄-čim, aor. t`r̄-eay `fly', on the other Skt. pátr-am n. `wing, feather', Lat. acci-piter, -tr-is `hawk', Germ., e.g. OHG fedara, OWNo. fjǫðr f. 'feather', all going back on IE *pter- resp. *petr- (the last also in ὑποπετριδίων ὀνείρων `winged dreams' [Alcm. 23, 49; cf. Kock ad loc.]?). The r-stem is still found in Hitt. patt-ar (pitt-ar?) n., to which with heteroclit. gen. pl. -an-aš; a continuation of the alternating n-stem a.o. in Lat. penna f. `feather, wing' from *pet-n-ā. At the basis is the verb for `fly' in πέτομαι, πτέ-σθαι, s. v. -- A disyllabic form is seen in Skt. patar-á- `flying', beside which patár-u- `id.', which reminds of the u-stem in πτέρ-υ-ξ(?). As for -(υ)γ- no convincing example inside Greek can be found (ὄρτυξ and other birdnames are too far off), several connections have been suggested: Skt. pataṅ-g-á- `flying' (for patan- cf. petn- above; on g s. ἀστράγαλος [but this is Pre-Greek]), Av. fra-ptǝrǝǰāt- `bird' (analysis uncertain: from *ptǝrǝ-g- `wing'?), Lat. protervus `turbulent' (from *pro-pterg-u̯os?), OLFr. fetheracco gen. pl. `alarum'. -- Controversial is the connection with Slav. (OCS, Russ. etc.) peró n. `feather', which cannot be directly equated with πτερόν and perh. rather belongs to Skt. parṇám n. `wing, feather, leaf' etc. After Petersson KZ 47, 272 πτερόν would be a cross of *περόν (= Slav. peró) and πτέρυξ. Here further Toch. B parwa pl. `feathers'; cf. v. Windekens Orbis 11, 194. -- Further details w. rich lit. in WP. 2, 20f., Pok. 826, W.-Hofmann s. accipiter, penna, prōtervus, Mayrhofer s. pataráḥ, pátram, parṇám, Vasmer s. peró; also Specht 216f. (much that is uncertain).
Page in Frisk: 2,612-613

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • πτερόν — feathers neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτεροῖς — πτερόν feathers neut dat pl πτερόω furnish with feathers pres opt act 2nd sg πτερόω furnish with feathers pres subj act 2nd sg πτερόω furnish with feathers pres ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτεροῖσι — πτερόν feathers neut dat pl (epic ionic aeolic) πτερόω furnish with feathers pres part act masc/neut dat pl (doric aeolic) πτερόω furnish with feathers pres subj act 3rd sg (epic) πτερόω furnish with feathers pres ind act 3rd pl (aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτεροῖσιν — πτερόν feathers neut dat pl (epic ionic aeolic) πτερόω furnish with feathers pres part act masc/neut dat pl (doric aeolic) πτερόω furnish with feathers pres subj act 3rd sg (epic) πτερόω furnish with feathers pres ind act 3rd pl (aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτεροῦ — πτερόν feathers neut gen sg πτερόω furnish with feathers pres imperat mp 2nd sg πτερόω furnish with feathers imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτερά — πτερόν feathers neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτερῶ — πτερόν feathers neut gen sg (doric aeolic) πτερόω furnish with feathers pres subj act 1st sg πτερόω furnish with feathers pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτερῶν — πτερόν feathers neut gen pl πτερόω furnish with feathers pres part act masc voc sg (doric aeolic) πτερόω furnish with feathers pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) πτερόω furnish with feathers pres part act masc nom sg πτερόω furnish… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτερῷ — πτερόν feathers neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτερώ — πτερόν feathers neut nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φτερό — Καθένας από τους κεράτινους σχηματισμούς του δέρματος που, μαζί με τα πούπουλα, καλύπτουν το σώμα των πουλιών. Σε ένα φ. διακρίνονται ο άξονας ή μεσαίο στέλεχος και το γένειο. Το κατώτερο μέρος του άξονα, που ονομάζεται κάλαμος, είναι κοίλο,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.